fbpx

ทำไมต้องเลือกน้ำปลาร้าสำเร็จรูป?

น้ำปลาร้าขวดนี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยนะคะ แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งวิตามิน เค บี โปรตีน และฟอสฟอรัสด้วย ที่สำคัญได้มาตรฐานจากอย. ผ่านการรับรองจาก GMP✅ สะอาด ✅ ปลอดภัย✅ ทานแล้วได้ประโยชน์แน่นอนจ้า

ประวัติของปลาร้า

ปลาร้า เป็นภูมิปัญญาทางอาหารที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุของคนอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) และขยายเป็นวัฒนธรรมร่วมกับชาวลาว ชาวเขมร และชาวเวียต วัฒนธรรมปลาร้าสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน หรือเรียกได้ว่าปลาร้าคือเอกลักษณ์อาหารของชาวอีสาน ปลาร้าหรือปลาแดกในวัฒนธรรมอีสานเป็นอาหารหลักและเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุด ชีวิตชาวอีสานเมื่อก่อน ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำปลาร้ากินเอง โดยหมักปลาร้าไว้มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ของปลาปลาร้า เป็นการถนอมปลาไว้เป็นอาหารนอกฤดูกาล ปลาร้า เป็นภูมิปัญญาทางอาหารที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุของคนอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) และขยายเป็นวัฒนธรรมร่วมกับชาวลาว ชาวเขมร และชาวเวียต วัฒนธรรมปลาร้าสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน หรือเรียกได้ว่าปลาร้าคือเอกลักษณ์อาหารของชาวอีสาน ปลาร้าหรือปลาแดกในวัฒนธรรมอีสานเป็นอาหารหลักและเครื่องปรุงรสที่สำคัญที่สุด ชีวิตชาวอีสานเมื่อก่อน ครอบครัวชาวนาทุกครอบครัวจะทำปลาร้ากินเอง โดยหมักปลาร้าไว้มากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนและความอุดมสมบูรณ์ของปลาปลาร้า เป็นการถนอมปลาไว้เป็นอาหารนอกฤดูกาล คำว่า ปลาร้า คือ ปลาที่หมักด้วยเกลือใส่ข้าวคั่วหรือรำ ในภาษาอีสาน ตรงกับคำว่า ปลาร้า ในภาษาไทยกลาง และปลาฮ็อกในภาษาเขมร แต่ในความเป็นจริง ปลาแดกของชาวอีสานกับปลาร้าของชาวไทยกลางนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น ส่วนประกอบและวิธีการทำ นอกจากนี้ปลาร้านี้สามารถเก็บไว้ได้นานตลอดไป แต่โดยมากก็จะนำไปรับประทาน ปรุงอาหาร หรือแลกเปลี่ยนจนหมดเมื่อมีปลาร้ารุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ ความหมายของคำว่า “แดก” ว่ามาจากคำว่า แหลก คือปลาที่นำมาทำปลาร้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเล็กปลาน้อย หรือหากมีปลาที่ตัวใหญ่หน่อยก็จะต้องสับให้ แหลก เพื่อให้เข้าน้ำเข้าเกลือได้อย่างทั่วตัวปลา …

ประวัติของปลาร้า Read More »

Scroll to Top